Nul-Emmen is een open naturistenvereniging en is toegankelijk voor iedereen die naturistisch wil recreëren, zowel voor dagrecreatie als kamperen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich bij ons prettig voelt. Wij vragen u daarom ook anderen geen overlast te bezorgen.Nul-Emmen hanteert het keurmerk “Prettig Bloot” van de NFN. Daar hangt een uitgebreid protocol achter dat ongewenst gedrag wil voorkomen. U kunt het protocol nalezen op onze site en op de site van de NFN. Een samenvatting van het protocol vindt u op het prikbord in het NULpunt of op onze site.Kinderen en jongeren (tot 18 jaar) horen er bij. Wel vragen wij, als zij niet in gezelschap zijn van een volwassene, een schriftelijke toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger. Wanneer u uw kleinkinderen te logeren krijgt gelden dezelfde regels als voor kinderen die met eigen ouders komen.

Ook uw huisdier is bij ons welkom. Omdat wij het uitgangspunt hebben om anderen geen overlast te bezorgen vragen wij u uw viervoeter aangelijnd te houden en buiten de poort uit te laten. Wilt u van ons NULpunt gebruik maken dan kunt u uw huisdier buiten bij het terras op de wachtplaats aanlijnen.

Ons terrein is bijzonder fotogeniek. Wel willen wij voorkomen dat mensen ongewenst op de foto worden gezet. Fotograferen of filmen is daarom alleen mogelijk in overleg met de toezichthouders.

Op ons terrein worden regelmatig activiteiten georganiseerd, waaraan u kunt deelnemen. Voor sommige activiteiten moet u zich wel vooraf opgeven bij de toezichthouders. Ook vragen wij soms een eigen bijdrage. Op het mededelingenbord buiten bij de toiletruimte vindt u alle informatie over onze activiteiten. Heeft u zelf een leuk idee dan kunt u altijd bij onze toezichthouders terecht. Om ons verenigingskarakter te behouden komen opbrengsten uit activiteiten altijd ten goede van de vereniging.

Ons terrein bestaat uit veengrond. Dit is zeer brandbaar wanneer het langdurig erg droog en/of erg warm is. Daarom kunnen wij in deze periodes bepalen dat er op de camping alleen gasbarbecues mogen worden gebruikt, of dat u gebruik maakt van het terras of de vuurkorf. Houdt u bij de barbecue altijd een blusmiddel bij de hand. Let u er ook op dat sigaretten e.d. goed worden gedoofd in een geschikte asbak. Fakkels en open vuur is verboden.

Wij hebben ruime kampeerplaatsen voor onze gasten. Voor campers zijn aparte plaatsen gereserveerd i.v.m. de veengrond. Plaatst u uw camper, caravan of tent binnen de markeringen van de kampeerplaats. Uw auto kunt u na het installeren op de parkeerplaats parkeren. Voor de boodschappen kunt u gebruik maken van de bolderkarren bij de slagboom. Zet u ze na gebruik dan wel weer terug s.v.p. U bent zelf verantwoordelijk voor het schoon houden van uw kampeerplaats. Omdat onze maaier niet dicht bij de kampeerplaatsen komt vragen wij u, als u langere tijd blijft, zelf het gras rondom uw kampeerplaats te onderhouden. Via de toezichthouders kunt u gebruik maken van de handgrasmaaier.

De poort gaat ’s morgens om 08.30 uur open voor publiek. Om 18.00uur sluiten wij weer. Bij mooi weer kunnen de dagrecreanten die op het terrein zijn langer dan tot 18.00 uur blijven. Kampeerders krijgen een sleutel van het hek zodat zij ook buiten deze tijden op het terrein kunnen komen. Voor de sleutel vragen wij een borg en de sleutel wordt na de kampeerperiode weer bij de toezichthouders ingeleverd. Om de nachtrust van onze gasten te respecteren vragen wij stilte tussen 23.00 uur en 07.00 uur.

Het water in de plas is goed zwemwater.  Zwemmers kunnen de warme buitendouche achter het NULpunt gebruiken. De douches binnen zijn uit hygiënisch oogpunt alleen voor de kampeerders. De kano’s en het vlot zijn vrij te gebruiken. Bij de toezichthouders kunt u roeispanen krijgen. Ditzelfde geldt voor boulles-ballen, tafeltennisbatjes en balletjes. Brengt u na gebruik de geleende spullen terug voor de volgende liefhebber.

Iedere bezoeker is verantwoordelijk voor eigen handelen. Bij meningsverschillen probeert u eerst zelf een oplossing te vinden. Komt u er niet uit dan kunt u overwegen een gesprek met de toezichthouders of het bestuur aan te gaan. Toezichthouders en bestuur kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is opgelopen tijdens het verblijf op Bargerhoek.

Het bestuur hoort graag uw ideeën via de ideeënbus, of ervaringen via info@nul-emmen.nl.

 

Wij wensen u een fijn verblijf op Bargerhoek.